Τίτλος:
Κριτική για το έργο του Γιώργου Παπαστάμου
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1970 (τυπ. Νικ. Δεληδημήτρης)
Φυσική περιγραφή:
19 σ. ; 19 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα