Τίτλος:
Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1-3 Ιουνίου 2007 = Proceedings of the 4th Athens Postgraduate Conference, Faculty of Philology, University of Athens, 1-3 June 2007 / επιμέλεια έκδοσης Ν. Λαβίδας, Ε. Νουχουτίδου, Μ. Σιόντη, Ι. Δούκας, Δ. Καλυβίνου, Π. Μοσχοβίτης, Π. Βαρβαρήγου, Π. Χατζηγεωργίου, Α. Δίμτσα, Λ. Ζία, Α. Πελωριάδη, Μ. Μπομποτά
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εθνικό και Καπιδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009
Φυσική περιγραφή:
688 σ. ; 29 εκ.
ISBN:
9789604660643
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα