Τίτλος:
Greek research in Australia : proceedings of the eighth biennial international Conference of Greek Studies, Flinders University, June 2009 / editors Marietta Rossetto ... [et al.]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Adelaide, SA : Flinders University, Department of Languages, Modern Greek, 2011
Φυσική περιγραφή:
xix, 729 p. ; 25 cm.
ISBN:
9780725811372
Σημειώσεις:
“22 years of Modern Greek at Flinders University, 1989-2011” -- From the cover.
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα