Τίτλος:
Greek research in Australia : proceedings of the sixth biennial international Conference of Greek Studies, Flinders University, June 2005 / editors Elizabeth Close, Michael Tsianikas, George Couvalis
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Adelaide, SA : The Flinders University of South Australia, Department of Languages-Modern Greek, 2007 (print. Ellikon Fine Printers)
Φυσική περιγραφή:
xxi, 624 p. ; 25 cm.
ISBN:
9780725811310
Σημειώσεις:
«This volume is dedicated to the memory of Georgina Tsioris»
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα