Τίτλος:
Greek research in Australia : proceedings of the fifth Biennial Conference of Greek Studies, Fliners University, April 2003 / editors Elizabeth Cloe, Michael Tsianikas, George Frazis
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Adelaide, SA : The Flinders University of South Australia, Department of Languages-Modern Greek, 2005 ; (Melbourne : pr. Ellikon Fine Prints)
Φυσική περιγραφή:
xv, 775 p. ; 21 cm.
ISBN:
0725811269
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα