Τίτλος:
Κώστας Μόντης : «η ποίηση είναι υπεράνω της γλώσσης»
Δημοσίευση:
Λευκωσία : Άνευ, 2014 (τυπ. Theopress)
Φυσική περιγραφή:
77 σ. ; 24 εκ.
ISBN:
9789963974191
Σημειώσεις:
Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Θέματα:

Περιεχόμενα