Τίτλος:
Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) : Δ' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 : πρακτικά ; Identities in the Greek world (from 1204 to the present day) : 4th European Congress of Modern Greek Studies Granada, 9-12 September 2010 : proceedings / επιμέλεια Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2011
Φυσική περιγραφή:
5 τ.
ISBN:
9789609969901
Σημειώσεις:
Ψηφιακά πρακτικά (e-book) του Τέταρτου συνεδρίου της ΕΕΝΣ
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα