Τίτλος:
Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 16-18 Mαΐου 2013 = Proceedings 7th Athens Postgraduate Conference (7th APC), Faculty of Philology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 16-18 May 2013
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 2013
Φυσική περιγραφή:
2 τ.
ISBN:
9789604661404 / 9789604661411 / 9789604661398
Σημειώσεις:
Τα πρακτικά αυτά εκθόδηκαν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα