Τίτλος:
Χαριστήριο στον Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλο / επιμέλεια Νίκος Μακρής
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήναι : Αστήρ, Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, 1993
Φυσική περιγραφή:
2 τ. ; 25 εκ.
ISBN:
960203288Χ
Θέματα:

Περιεχόμενα