Τίτλος:
Kavafis : Roma, Palazzo Venezia 30 marzo-15 aprile 1984 / Mostra Promossa dal Ministero greco della cultura e delle Scienze dal Comune di Roma e dall' Amabasciata di Grecia in Italia.
Δημοσίευση:
Roma : Edizioni dell' Elefante, 1984
Φυσική περιγραφή:
96 p. ; 29 cm.
Θέματα:

Περιεχόμενα