Τίτλος:
Τα δοκίμια των Ελλήνων / εισαγωγή, τελική επιλογή Κώστα Ε. Τσιρόπουλου ; [προμετωπίδα Πάρι Πρέκα].
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Μέγας Αστρολάβος/Ευθύνη, 2002 (τυπ. Γεώργιος Α. Γκέλμπεσης)
Φυσική περιγραφή:
601 σ. ; 25 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα