Θέμα :Διδαχή Σολομώντος περί του αυτού υιού Ροβοάμ

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα