Θέμα :Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Γεωργίου. Αναμνήσεις και περιγραφή από την ελληνική κοινότητα της Φερτέκαινας της Καππαδοκίας του νομού Ικονίου της Μικράς Ασίας από την εποχή του έτους 1924 και η μετανάστευση των Ελλήνων προς την Πατρίδα

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα