Θέμα :Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, 1641-1707. Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα