Θέμα :Σπανδωνής, Νικόλαος Ι., 1858-1913. Η Αθήνα μας : σκηναί εκ του αθηναϊκού βίου

Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα