Θέμα :Mordtmann, A. D. (Andreas David), 1811-1879. Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων εν έτει 1453

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα