Θέμα :Καβάφης, Κ. Π. (Κωνσταντίνος Π.), 1863-1933. Ηγεμών εκ Δυτικής Λυβύης

Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα