Θέμα :Καμπανέλλης, Ιάκωβος Στ., 1922-2011. Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια

Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα