Θέμα :Ο θάνατος του εκ Σμολένσκης Πρίγκιπος Ποτέμκην, Συμβάς κατά το 1812 έτος, ότε οι Γάλλοι εισέβαλαν εις την Ρωσσίαν

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα