Θέμα :Βεστάρχης, Μιχαήλ, θ. 1662. Πρόλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα