Τίτλος:
Επιστημονική Ημερίδα «220 χρόνια από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού : με ολάνοιχτα του λογισμού τα μάτια», 17 Μαρτίου 2018, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2018.
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
[Λευκωσία] : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2018.
Φυσική περιγραφή:
[71] σ.
Σημειώσεις:
[Μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο site του Υπουργείου].
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα