Τίτλος:
Το βιβλίο του Άρη : μνήμη Άρη Αλεξάκη / επιμέλεια Marie-Paule Masson, Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ; Montpellier : Université Paul-Valléry, Montpellier III, 2012
Φυσική περιγραφή:
544 σ. ; 24 εκ. + 1 CD
ISBN:
9789602332078
Σημειώσεις:
[Διαθέσιμο και στο αρχείο ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ..pdf, στο "Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς", https://olympias.lib.uoi.gr] -- [Παράρτημα σε CD : Διεθνές Συνέδριο στη μνήμη του Άρη Αλεξάκη “Η λογοτεχνία και τα βουνά”  / επιμέλεια Ε. Γ. Καψωμένος, Άκης Μάντζιος. Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή ; Ε.Μ.Π, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ; Montpellier : Université Paul-Valléry, Montpellier III, 2012, 200 σ.].
Θέματα:

Περιεχόμενα