Τίτλος:
«…και Θεός ην ο Λόγος» : η διασταύρωση της θρησκείας με τη λογοτεχνία : πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, 18-19 Νοεμβρίου 2022 / εισαγωγή, επιμέλεια Βασίλης Μακρυδήμας
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, 2023
Φυσική περιγραφή:
422 σ.
ISBN:
9789602332849
Σημειώσεις:
[Το συνέδριο υλοποιήθηκε με τη στήριξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., στο πλαίσιο του προγράμματος «Religion in literary criticism during the Greek interwar period (1922-1940)», επιστημονικός υπεύθυνος Βασίλης Μακρυδήμας, μέλη ερευνητικής ομάδας Γιάννης Στάμος, Πολυξένη Συμεωνίδου, Δημήτρης Καραθανάσης. Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»].
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα