Τίτλος:
Omaggio a Dimitris Michailidis / a cura di Gaia Zaccagni
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Roma : Bulzoni, 2017 (print. Tipolitografia CSR)
Φυσική περιγραφή:
254 p. ; 21 cm.
ISBN:
9788868970949
Σημειώσεις:
 (Series : Sagi di Greco modern. Filologia, Letteratura, Traduzione ; 7) --  [Atti della Giornata di studi in onore di Dimitris Michailidis] --  [I volume della collana escono con un contributo el Ministero dell’Istruzione e la Cultura di Cipro].
Θέματα:

Περιεχόμενα