Τίτλος:
Στο σταυροδρόμι ιστορίας και λογοτεχνίας : οκτώ κείμενα / επιμέλεια Γεράσιμος Μέριανος, Νικήτας Σινιόσογλου
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2020
Φυσική περιγραφή:
140 σ.
ISBN:
9789607905765
Σημειώσεις:
Σειρά : (Ψηφιακές εκδόσεις ; 04)  -- Ηλεκτρονικό βιβλίο δημοσιεύτηκε σε αρχεία EPUB και PDF -- Η Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας : μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» (MIS 5002357) εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Θέματα:

Περιεχόμενα