Τίτλος:
Πως είδαν το λογοτεχνικό έργο του Αριστείδη Ν. Κλήμη : 188 γνώμες ακαδημαϊκών, καθηγητών Πανεπιστημίου και άλλων εκπαιδευτικών, λογοτεχνών, κληρικών, πολιτικών, δημοσιογράφων, δημοσίων υπαλλήλων, τραπεζικών, άλλων επιστημόνων
Δημοσίευση:
Αθήνα : [χ. ό.], 1988 (τυπ. Νικήτας Κ. Καραλής)
Φυσική περιγραφή:
72 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα