Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά τριακοστή
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1996
Φυσική περιγραφή:
14 σ. ; 25 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα