Τίτλος:
Κώστας Βάρναλης : 10 χρόνια από το θάνατό του
Δημοσίευση:
Αθήναι : Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, 1984 (τυπ. Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε.)
Φυσική περιγραφή:
62 σ. ; 28 εκ.
Σημειώσεις:
Έκθεση: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών Διεύθυνση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, 26 Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1984.
Θέματα:

Περιεχόμενα