Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το ποιητικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά πρώτη
Δημοσίευση:
Εν Αθήναις : [χ. ό.], 1970
Φυσική περιγραφή:
14 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα