Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά δεκάτη τετάρτη
Δημοσίευση:
Εν Αθήναις : [χ. ό.], 1983
Φυσική περιγραφή:
16 σ. ; 23 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα