Τίτλος:
Hommage a Jean P. Coutsocheras
Δημοσίευση:
Paris : Jean Grassin, 1972 (presses Onsy : E.T.I.)
Φυσική περιγραφή:
32 p ; 19 cm.
Σημειώσεις:
Numero d’ edition : 726 -- Extrait de «Syntheses», 295/296, janvier-fevrier 1971 (revue mensuelle internationale, Bruxelles).
Θέματα:

Περιεχόμενα