Τίτλος:
Judeo Espaniol : Μια εβραϊκή γλώσσα σε αναζήτηση του λαού της : 2ο Διεθνές Συνέδριο Ισπανο-Εβραϊκής Γλώσσας [16 & 17 Απριλίου 2000] = Una lingua djudia bushkando su puevo = A Jewish language in search of its people : 2nd International Judeo-Espaniol  Conference / επιμέλεια Ραφαήλ Γκατένιο [edited by Raphael Gatenio]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Ετς Αχαιμ, 2002
Φυσική περιγραφή:
153 p. ; 23 cm.
Σημειώσεις:
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Jewish Community of Thessaloniki -- Από τη σ. τ.
Θέματα:

Περιεχόμενα