Τίτλος:
Η κριτική για την ποίηση του Γιάννη Κορίδη
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ιωλκός, 2002
Φυσική περιγραφή:
78 σ. ; 20 εκ
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό του βιβλίου «Κορίδης, Γιάννης. Ποιήματα 1952-2002», εκδ. Ιωλκός, 2002.
Θέματα:

Περιεχόμενα