Τίτλος:
Libro de activitades : II Congreso de Neohelenistas de Iberoamerica, VII Jornadas de Literature Neogriega, La tradicion clasica en la literatura neogriega, 30 de octobre - 3 de noviembre de 2001, Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, Espana ; Β’ Συνέδριο νεοελληνιστών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, Ζ’ Ημερίδες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Η κλασική παράδοση στη νεοελληνική λογοτεχνία, 30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2001, Πανεπιστήμιο La Laguna, Τενερίφη, Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία / [Salvator F. Martin Montenegro (comp.)]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
La Laguna (Canary Islands) : Universidad de La Laguna, 2001
Φυσική περιγραφή:
94 p. ; 23 cm.
ISBN:
9607210638
Σημειώσεις:
Este Libro de activitades : II Congreso de Neohelenistas de Iberoamerica ha sido editato gracias a la Concejalia de Cultura y Patrimonio Historico-Artistico del Excmo. Ayutamiento de La Laguna y a la Fundacion para la Cultura Griega (Atenas).
Θέματα:

Περιεχόμενα