Τίτλος:
Aspetti formali del testo nella letteratura neogreca : atti del VII Convegno Nazionale di Studi Neogreci, Trieste, 16-18 settembre 2005 / a cura di Lucia Marcheselli Loukas e Flora Molcho
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Venezia : Cafoscarina, 2009 (Milano : print. Laser Copy S.r.l.)
Φυσική περιγραφή:
294 p. ; 24 cm.
ISBN:
9788875432393
Σημειώσεις:
Volume stampato con il contributo del Ministero della Cultura di Grecia e del Ministero dell' Istruzione della Repubblica di Cipro.
Θέματα:

Περιεχόμενα