Τίτλος:
«...What these Ithakas mean» : readings in Cavafy = «...η Ιθάκες τι σημαίνουν» : αναγνώσεις στον Καβάφη / editors Artemis Leontis, Lauren E. Talalay, and Keith Taylor
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Athens : Hellenic Literary and Historical Archive, 2002 (τυπ. Αλεξανδρούπολη : Πέλτη)
Φυσική περιγραφή:
138, [6] p. ; 27 cm.
ISBN:
9602011548
Σημειώσεις:
This book is published on the occasion of "Cavafy's world", an exhibition jointly organized and exhibited at the Kelsey Museum of Archaeology, The University Museum of Art, and the Harlem Hatcher Graduate Library, from February 21 through May 5, 2002. -- Funded by the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, the Foundation of Modern Greek Culture, the Greek Ministry of Culture, President Lee Bollinger of the University of Michigan and the Constantine A. Tsangadas Trust of the Rachkam Graduate School of the Universitry of Michigan -- Printed in 3000 copies.
Θέματα:

Περιεχόμενα