Τίτλος:
Πιο κοντά στην Ελλάδα = Mas cerca de Grecia : αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό / direction Penelope Stavrianopulu ; consejo de redaction Pilar Gonzalez Serrano, Jesus Taboada, M.a Dolores Maeso Fernandez
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Madrid : Centro Superior de Idiomas Modernos. Griego Moderno : Universidad Complutense, 1999
Φυσική περιγραφή:
625 p. ; 24 cm.
Σημειώσεις:
«Πιο κοντά στην Ελλάδα = Mas cerca de Grecia» - Publication anual.
Θέματα:

Περιεχόμενα