καμπούρα, η, ουσ. [<καμπούρης], η καμπούρα. 1. κάθε κύρτωμα που μοιάζει με καμπούρα: «η καμπούρα της πολυθρόνας || πάνω στην καμπούρα της μύτης του, κάθισε μια μύγα». 2. όργανο της γυμναστικής: «οι αθλητές έπαιρναν φόρα, πατούσαν με τα χέρια τους στην καμπούρα κι έφερναν μια περιστροφική κίνηση στον αέρα». (Ακολουθούν 13 φρ.)·
- δε θα σε πάρω στην καμπούρα μου, α. έκφραση με την οποία δηλώνουμε σε κάποιον, που διστάζει να δεχτεί τη φιλοξενία μας, μήπως και μας δημιουργήσει κάποια αναστάτωση, πως δε θα  μας προκαλέσει κανένα πρόβλημα, καμιά κούραση. β. έκφραση με την οποία δηλώνουμε σε κάποιον, ίσως και αδιάφορα, πως δε μας προκαλέσει κανένα πρόβλημα, αν έρθει κι αυτός μαζί μας προς τη διεύθυνση που κατευθυνόμαστε·  
- έπεσαν όλα στην καμπούρα μου, (ιδίως για έξοδα) αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα να τα πληρώσω όλα εγώ: «ό,τι έφαγε κι ό,τι ήπιε η παρέα έπεσαν όλα στην καμπούρα μου, γιατί κανείς τους δεν είχε μία απάνω του»· βλ. και φρ. πέφτουν όλα στην καμπούρα μου·
- έχει κάποια χρόνια στην καμπούρα του, βλ. λ. χρόνος·
- έχει πολλά στην καμπούρα του, βλ. συνηθέστ. έχει πολλά στο κεφάλι του, λ. κεφάλι·
- έχει πολλά χρόνια στην καμπούρα του, βλ. λ. χρόνος·
- η γκαμήλα δε βλέπει τη δική της καμπούρα, βλέπει της αντικρινής της, βλ. λ. γκαμήλα·
- θα ξεσπάσει στην καμπούρα μου, θα με επιβαρύνει κάτι ή θα υποστώ τις συνέπειες ή την οργή κάποιου: «πάψ’ τε να μαλώνετε, γιατί, στο τέλος, ό,τι κακό συμβεί, θα ξεσπάσει στην καμπούρα μου || εσύ έσπασες το βάζο, αλλά η μητέρα θα ξεσπάσει στην καμπούρα μου». (Τραγούδι: μια φορά στη Σιγκαπούρη σ’ ένα στέκι, σ’ ένα αχούρι μπήκαν δύο βαρεμένοι να τα σπάσουνε. Και τους είπα, αγοράκια δε γεννήθηκαν τ’ αντράκια στην καμπούρα τη δικιά μου να ξεσπάσουνε
- κάθεται στην καμπούρα μου, με καταπιέζει: «δεν ανέχομαι να ’ρχεται ο καθένας και να κάθεται στην καμπούρα μου»·
- κουβαλάει κάποια χρόνια στην καμπούρα του, βλ. λ. χρόνος·
- πέφτουν όλα στην καμπούρα μου, θεωρούμαι υπεύθυνος ή υπαίτιος για κάθε κακό που γίνεται από άλλον ή άλλους: «δεν ανέχομαι άλλο τα στραβά που γίνονται εδώ μέσα, να πέφτουν όλα στην καμπούρα μου»· υποχρεώνομαι να διεκπεραιώνω όλες τις δουλειές, όλες τις εκκρεμότητες: «επειδή μέσα στο εργοστάσιο δε μιλάω, πέφτουν όλα στην καμπούρα μου»· βλ. και φρ. έπεσαν όλα στην καμπούρα μου·
- ρίχνουν στην καμπούρα μου (κάτι), βλ. φρ. φορτώνουν στην καμπούρα μου (κάτι)·
- σηκώνει πολλά η καμπούρα μου, αντέχω, ιδίως στις κατηγορίες, στις συκοφαντίες: «τόσα χρόνια μες στην πιάτσα, σηκώνει πολλά η καμπούρα μου»·
- τον έχω στην καμπούρα μου, ζει σε βάρος μου, τον συντηρώ: «απ’ τη μέρα που τον γνώρισα, τον έχω στην καμπούρα μου»·
- φορτώνουν στην καμπούρα μου (κάτι), με θεωρούν υπεύθυνο για κάτι κακό: «ό,τι βλακείες κάνουν οι άλλοι, τις φορτώνουν στην καμπούρα μου, επειδή δε μιλάω»· βλ. και φρ. πέφτουν όλα στην καμπούρα μου.