Διεύθυνση:
Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα
Καλαμαριά, 55132
Τηλέφωνο:
+30 2313 331 500
Φαξ:
+ 30 2313 331 502
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)