γιαραμπής, ο, ουσ. [<τουρκ. ya Rabbi (= ω Θεέ μου)], ο Θεός·
- δόξα να ’χει ο γιαραμπή(ς) ή δόξα τω γιαραμπή, δοξαστική επίκληση στο Θεό, όταν είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία των πραγμάτων στη ζωή μας ως απάντηση στην ερώτηση κάποιου τι γίνεσαι ή τι γίνεται ή τι κάνεις ή πώς πας ή πώς τα πας ή πώς πάνε τα πράγματα. Συνών. δόξα να ’χει ο Θεός ή δόξα τω Θεώ ή δόξα σοι ο Θεός.