τρόλεϊ, το, άκλ. ουσ. [<αγγλ. trolley], το τρόλεϊ·
- είναι μυστήριο τρόλεϊ! βλ. συνηθέστ. είναι μυστήριο τρένο! λ. τρένο.