συνωμοσία, η, ουσ. [<αρχ. συνωμοσία], η συνωμοσία·
- συνωμοσία σιωπής, συνεννοημένη αποφυγή κριτικής, συνεννοημένη αγνόηση πρόσφατου ύποπτου γεγονότος για να μην έρθει στη δημοσιότητα: «η συνωμοσία σιωπής του Τύπου στις πρόσφατες αναταραχές στο χώρο της Παιδείας είναι απορίας άξιον!».