συμβουλή, η, ουσ. [<αρχ. συμβουλή], η συμβουλή·
- δεν παίρνει από συμβουλές, δεν επηρεάζεται από συμβουλές: «όλη μέρα να κάθεσαι να τον συμβουλεύεις, αυτός δεν παίρνει από συμβουλές και κάνει πάντα το δικό του».