Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
άποψη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PDF

άποψη, η, ουσ. [<αρχ. ἄποψις], η άποψη·
- κατά την άποψή μου, σύμφωνα με αυτό που νομίζω ή πιστεύω: «κατά την άποψή μου, πρέπει να ξανασκεφτούμε πριν αναλάβουμε τη δουλειά». Συνών. κατά τη γνώμη μου / κατά την εκτίμησή μου / κατά την κρίση μου.