Θέμα :Συμπόσιο γυναίκες / ποίηση στην Ελλάδα και Βρετανία : 7-9 Νοεμβρίου 1996 = Symposioum women / poetry in Britain and Greece : 7-8 November 1996 / Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας ΑΠΘ σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο ; επιμέλεια Α

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα