Συγγραφέας :Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα