Συγγραφέας :Προσυνεδριακή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. «Ταυτότητες : γλώσσα και λογοτεχνία» για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. (2015 : Κομοτηνή, Ελλάδα)

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα