Τίτλος:
Κώστας Βούλγαρης, Η ποιητική του αρχείου : τα κείμενα για τα βιβλία του αφηγούνται / τυπογραφικές διορθώσεις Μαρία Κούρση.
Εναλλακτικός Τίτλος:
Η ποιητική του αρχείου : τα κείμενα για τα βιβλία του αφηγούνται.
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Βιβλιόραμα, 2024.
Φυσική περιγραφή:
2 τ. (1198 σ.)
ISBN:
9789609548656
Σημειώσεις:
[Έντυπη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και απόθεση σε διαδικτυακούς τόπους σε μορφή pdf για ηλεκτρονική πρόσβαση και πρόσκτηση].
Περιεχόμενα:
τ. Α (2001-2015) – τ. Β (2016-2023).
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα