Τίτλος:
Studia hellenica : εισηγήσεις στα ελληνικά κατά το 5ο Συνέδριο με τίτλο Το Βυζάντιο και η Δύση 23-27 Νοεμβρίου 2015 / εκδόθηκε από Dora E. Solti.
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Βουδαπέστη : Eötvös Jószef Collegium, 2016 (τυπ. Komaromi Nyomda es Kiado Kft.)
Φυσική περιγραφή:
132 σ.
ISBN:
9786155371691
Σημειώσεις:
Σειρά : (Antiquitas, Byzantium, renascentia ; 25) -- [Ο τόμος εκδόθηκε στα πλαίσια του υπ’ αρ. 104456 χρηματοδοτημένουΠρογράμματος ΟΤΚΑ του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Ουγγαρίας και του υπ’αρ. 160018 NTP-SZKOLL Προγράμματος του Υπουργείου Ανθρώπινων Πόρων για προγράμματα στήριξης Κολλεγίων Ανωτάτων Σχολών Ουγγαρίας]. 
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα