Τίτλος:
Ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός : βιογραφία και το έργο του.
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], [Μετά το 1916] (τυπ. Προμυθεύς).
Φυσική περιγραφή:
3 τ. σε 1 ; 18 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα